Dekouvri konsiltasyon videyo a

Yon konsiltasyon videyo pèmèt ou konsilte yon pwofesyonèl swen sante lakay ou, atravè smartphone ou, tablèt ou oswa òdinatè

Konsiltasyon videyo se yon devlopman lojik ak esansyèl nan swen sante

Ki sa DocOnline ofri ou?

Aksè fasil pou swen sante

Aksè pi rapid ak yon pwofesyonèl swen sante

Genyen tan, konfò ak sekirite

Diminye tan ap tann

Fè konsiltasyon videyo ou alèz lakay ou

- Kolekte preskripsyon ou dirèkteman sou DocOnline

- Pa bezwen vwayaje pou randevou sèten

- Jwenn istwa randevou ou ak dokiman medikal ou

Nou asire ou konfidansyalite konplè echanj ou ak doktè yo

Aksè a swen sante nenpòt kote nan mond lan

Kontakte nou

Che kliyan,

Nou pral lanse yon nouvo aplikasyon DocOnline le 21-03-22. Apre sa nap suspann tout sipo ak aktyalizasyon pou ansyen aplikasyon an.

Kidonk, nou rekomande ou fe bagay sa yo:

  1. Retire aplikasyon aktyel la nan telefon ou.
    Ou pa bezwen fe sa si ou itilize yon aplikasyon entenet selman.
  2. Telechaje epi enstale nouvo aplikasyon “cortex telemedicine” nou a ke wap jwenn avek lyen sa’a:
  3. Chwazi “DocOnline” nan lis founise sante yo.
  4. Konekte w ak non itilizate epi mod pas ou yo. Yo toujou valab.
    Epitou,nou kenbe istwa konsiltasyon ou yo, dosye medikal ak preskripsyon ou yo. W ap jwenn yo nan nouvo app la.

An ka ta gen nenpot konfizyon, tanpri, ekri nou pa imel nan info@doconline-haiti.com.

Meye salitasyon
Ekip tecnik Doconline !